What we played

Lists of (now only new) tunes played at the sessions – latest session at the top.

28 July 2019 (Session 24)

Polska efter Axel Axelsson
Polska efter Jonk Jonas Persson

29 April 2019 (Session 21)

Hamburgare
Messakukir ??
Sista Polska nr. 2
Trällpolska

24 March 2019 (Session 20)

Tre strömmingar och brod
Vaarin hambo
Ingemunddansen
Fastän
Polska efter Jöns Lars far

24 February 2019 (Session 19)

Djävulspolskan
Polonessa Spoof

27 January 2019 (Session 18)

Danish wedding tune no. 1
Slängpolska efter Axel Andersson
Polska efter Jonny Schöning
Joskvarnleken
Faslän

2018 playlist archive – what we played in 2018 sessions

2017 playlist archive – link to lists of what we played in 2017 sessions

Advertisements